'ไหมชีวภาพจากเซลล์ผิวหนัง' เปิดโอกาสใหม่ในการรักษาแผลและซ่อมแซมอวัยวะ

วันที่เผยแพร่: 
Fri 14 February 2020

นักวิจัยจากฝรั่งเศส โคลัมเบีย และสหรัฐ ได้พัฒนาเส้นใยที่ทำจากเซลล์ผิวหนังของมนุษย์ขึ้น ซึ่งเส้นใยดังกล่าวอาจจะถูกนำมาทอให้มีลักษณะคล้ายกับสิ่งทอชีวภาพ ซึ่งจะนำไปใช้ในวงการแพทย์ในรูปของไหมเพื่อเย็บแผลได้

โดยข้อดีหรือประโยชน์ของเส้นใยธรรมชาติที่ทำจากเซลล์ผิวหนังมนุษย์ที่ว่านี้ก็คือ เมื่อแพทย์นำไปใช้เย็บแผลแล้ว ไหมดังกล่าวจะสามารถละลายตัวและผสมผสานเข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับอวัยวะของมนุษย์ได้ ไม่ว่าอวัยวะนั้นจะอยู่ด้านนอกร่างกายหรือเป็นอวัยวะที่อยู่ภายในก็ตาม

เรื่องนี้นับว่าเป็นข่าวดี เพราะเท่าที่ผ่านมานั้นการใช้ไหมสังเคราะห์เพื่อเย็บแผลอาจจะถูกต่อต้านหรือปฏิเสธโดยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ในฐานะที่เป็นสิ่งแปลกปลอม

และจากคุณลักษณะสำคัญที่ไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายมนุษย์นี้ แพทย์ก็หวังว่าไหมเย็บแผลที่สร้างขึ้นจากเซลล์ผิวหนังมนุษย์จะเป็นประโยชน์อย่างมาก ทั้งในแง่ของการสมานแผลบนผิวหนัง และการซ่อมแซมอวัยวะสำคัญต่าง ๆ ที่อยู่ภายใน

เพราะแพทย์สามารถใช้ไหมชีวภาพนี้ถักทอให้เป็นรูปต่าง ๆ ตามที่ต้องการได้ เช่น เป็นถุง เป็นท่อ หรือว่าเป็นวาล์วเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะปัญหาและการทำงานของอวัยวะซึ่งต้องการซ่อมแซม

การพัฒนาเส้นใยจากเซลล์ผิวหนังมนุษย์ที่สามารถนำมาถักทอให้เป็นไหมเย็บแผลแบบชีวภาพนี้ นับได้ว่าเป็นความก้าวหน้าล่าสุดสำหรับวงการศัลยกรรม เพราะเมื่อปีที่แล้ว นักวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนา "กาวชีวภาพ" ชนิดหนึ่งได้สำเร็จ

โดยกาวชีวภาพนี้จะทำงานในร่างกายหลังจากได้รับการกระตุ้นด้วยแสงเพื่อให้เริ่มกระบวนการสมานแผลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแผลเก่าหรือแผลใหม่ก็ตาม

ที่มา https://www.voathai.com/a/human-skin-yarn-ct/5286468.html

QR Code for https://www.stkc.go.th/stiarticle/%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0
Hits 23 ครั้ง