8 มิถุนายน วันทะเลโลก

วันที่เผยแพร่: 
Thu 6 June 2024

 วันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันทะเลโลก (World Ocean Day) ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลก (The Earth Summit) เมื่อปี พ.ศ. 2535 ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ในประเทศบราซิล ซึ่งเป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปี ที่คณะทำงานกลุ่มนี้ได้รวมตัวกันเพื่อเผยแพร่และรณรงค์ให้ประชาชนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของทะเล โดยผ่านเครือข่ายต่างๆ ที่อยู่ในหลายประเทศทั่วโลก พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรต่างๆ เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์ และองค์กรอนุรักษ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันทะเลในหลายแห่งถูกเปลี่ยนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ จึงทำให้ทรัพยากรใต้น้ำเริ่มถูกทำลายและเกิดการสูญพันธ์ขึ้น ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าผลกระทบที่เกิดจากการท่องเที่ยวในแนวปะการัง คือ การหักพังของปะการังจากการที่นักท่องเที่ยวเดินหรือขึ้นไปเหยียบบนปะการัง รวมทั้งการทิ้งสมอเรือที่นำนักท่องเที่ยวเข้าไปชมแนวปะการัง และหลังจากพบว่า ขยะในทะเลส่งผลกระทบมหาศาลต่อระบบนิเวศทางทะเล อีกทั้งยังสร้างความเสียหายให้กับเครื่องมือและเรือประมงตลอดจนส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตหายาก ดังนั้นจึงมีการกำหนดให้วันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันทะเลโลก (World Ocean Day) เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกช่วยกันปกป้องและรักษาทะเล เพื่อสิ่งมีชีวิตในรุ่นหลังโดยทุกคนต้องตระหนักถึงปัญหาขยะและการทำลายแนวปะการังอย่างจิงจัง และควรหยุดพฤติกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งเป็นการเตือนสติว่าขณะนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญปัญหาผลกระทบทางทะเลอย่างหนัก เช่น ผลกระทบจากสภาวะอากาศแปรปรวน การใช้และทำลายทัพยากรทางทะเลจนหมดไป ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในทะเล และปัญหาพื้นดินถูกแทนที่โดยทะเลซึ่งกำลังจะเป็นปัญหาที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ

 วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
ไม่ควรทิ้งเศษขยะ เศษอาหาร ถุงพลาสติก บริเวณชายหาดและในทะเล
ไม่ควรจับสัตว์ทะเล หรือเก็บเปลือกหอยกลับบ้าน เมื่อท่านทำกิจกรรมดำน้ำเพื่อชมปะการังไม่ควรจับต้องสัตว์ทะเล พืชทะเล รวมถึงหักหรือเหยียบบนแนวปะการัง
ไม่ปล่อยน้ำเสีย น้ำที่ปนเปื้อนสารพิษหรือน้ำที่เป็นคราบน้ำมันทางทะเล
ตรวจสอบรอยรั่วของถังน้ำมัน ก่อนออกเดินเรือหากมีรอยรั่วของถังน้ำมันต้องทำการซ่อมแซมก่อน เพื่อป้องกันการรั่วไหลของคราบน้ำมันบนพื้นผิวทะเล

 แหล่งที่มา https://ienergyguru.com/2016/06/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%...

Hits 56 ครั้ง