วันนกแห่งชาติ

วันที่: 
05 January

   วันนกแห่งชาติ หรือ National Bird Day ตรงกับวันที่ 5 มกราคม ซึ่งเป็นวันสำคัญที่กำหนดขึ้นในสหรัฐอเมริกา โดยต้องย้อนกลับ
ไปตั้งแต่ปี 1894 ที่คุณ Charles Almanzo Babcock ผู้อำนวยการโรงเรียนในเมือง Oil City มลรัฐเพนซิลเวเนีย ประกาศให้เป็นวัน
หยุดเพื่อ “นก” โดยเฉพาะ ซึ่งวัตถุประสงค์ของเขาเพื่อต้องการให้เกิดการตระหนักในคุณค่าและอนุรักษ์นกที่ได้รับผลกระทบต่างๆ
จนมีปริมาณลดลง

รู้หรือไม่ว่า ในแต่ละปีมีนกจากธรรมชาตินับล้านตัวที่ถูกจับหรือนำมาสร้างกำไรทางการค้า หรือความสนุกสนานของมนุษย์ 
การเฉลิมฉลองวันนกแห่งชาติ จึงไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรไปมากกว่า ร่วมกันตระหนักถึงปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบต่อประชากรนก
ในโลกใบนี้ ไม่ว่าจะเป็นการทำลายแหล่งอาศัย การกระทำต่างๆอันเป็นภัยคุกคามต่อนกในธรรมชาติ รวมถึงการค้าขายซื้อนกที่ผิด
กฎหมาย ดังนั้นหากส่งต่อความรู้และค่านิยมที่ถูกต้องต่อๆกันไป ก็นับเป็นการฉลองวันนกที่ดีที่สุดแล้ว

 

 

แหล่งที่มา
https://www.thepassport.travel/travel-update/tips/national-bird-day