วันแห่งการไม่ใช้ความรุนแรงสากล

วันที่: 
02 October

2 ตุลาคม ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น “วันไม่ใช้ความรุนแรงสากล (International Day of Non-Violence)” เนื่องจากวันนี้เป็นวันเกิดของ “มหาตมะ คานธี” ผู้นำการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องอิสรภาพชาวอินเดีย โดย มหาตมะ คานธี นั้นเป็นผู้ที่ริเริ่มปรัชญาและหลักการไม่ใช้ความรุนแรง ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดวันนี้ขึ้นเพื่อให้ ผู้คนทั่วโลกตระหนักถึงการไม่ใช้ความรุนแรง และเพื่อให้เกิดสังคมที่มีความสันติสุข มีความอดทนอดกลั้น และเข้าใจหลักการไม่ใช้ความรุนแรงอย่างลึกซึ้ง

ซึ่งก่อนหน้าที่สหประชาชาติ (ยูเอ็น) เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศและเอกชนร่วมกันรำลึกถึงวันที่ 2 ตุลาคม โดยทายาทของนายคานธี แสดงความยินดีต่อการประกาศดังกล่าว แต่ก็ระบุว่า ไม่ควรใช้วันดังกล่าวเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ และว่าความขัดแย้งควรจะได้ข้อยุติ และควรจะสร้างสรรค์โลกโดยไม่ใช้ความรุนแรง

หมวดหมู่: