ขนมผิง แม่สมาน จ.เพชรบุรี

ปีงบประมาณ: 
2560
ชุดความรู้: 

ขนมผิง มีวางจำหน่ายตาม 7-ELEVEN.TOP มีหลายรสชาติ