ชาบัวกว๊านพะเยา จ.พะเยา

ปีงบประมาณ: 
2560
ชุดความรู้: 

บัวจากกว๊านพะเยา นำมาแปรรูป ทำชา นำใบมาหั่นมาคั่วมาเป็นชาบัว