ทุเรียนกวนแท่ง จ๊าบ จ.จันทบุรี

ปีงบประมาณ: 
2560
ชุดความรู้: 

ทุเรียนกวนอัดแท่ง โดยปราศจากน้ำตาล 100%