ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศมองเห็นเครื่องบินได้อย่างไร