วันนี้ในอดีต | 7 มกราคม พ.ศ. 2153 กาลิเลโอ กาลิเลอี ค้นพบดวงจันทร์บริวารที่ใหญ่ที่สุดของดาวพฤหัสบดี

ปีงบประมาณ: 
2566
ชุดความรู้: 
  • รอบรู้โลกวิทยาศาสตร์