ว่าว ลอยได้อย่างไร

ปีงบประมาณ: 
2562
ชุดความรู้: 
  • ฟิสิกส์