เลี่ยง "ควันธูป" ไหว้ตรุษจีน อันตรายกว่า PM 2.5 เสี่ยงมะเร็ง

เลี่ยง "ควันธูป" ไหว้ตรุษจีน อันตรายกว่า PM 2.5 เสี่ยงมะเร็ง
ปีงบประมาณ: 
2566
ชุดความรู้: 
  • วิทยาศาสตร์สุขภาพ