4 สหาย ตะลุยโลกของฮอร์โมน ตอนที่ 4 เครื่องดื่มมหัศจรรย์