ProEngy energy bar จ.สุรินทร์

ปีงบประมาณ: 
2560
ชุดความรู้: 

อาหารที่ให้พลังงานก่อนการออกกำลังกาย ที่จัดทำเป็นบาร์อัดแท่ง 260 Kilocalorie ต่อแท่ง