คลื่นยักษ์สำนามิ

QR Code for https://www.stkc.go.th/ebook/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4
Hits 75 ครั้ง
เอกสารประกอบ: