ดวงอาทิตย์ทรงพลังขึ้นเกือบ 10 ล้านล้านอิเล็กตรอนโวลต์

ดวงอาทิตย์ทรงพลังขึ้นเกือบ 10 ล้านล้านอิเล็กตรอนโวลต์
:
ทีมนักวิจัยของโครงการความร่วมมือ HAWC พบการปลดปล่อยรังสีแกมมาจากดวงอาทิตย์ในระดับสูงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนหลายครั้ง ระหว่างปี 2015-2021
:
การพบรังสีแกมมาจากดวงอาทิตย์ที่มีพลังงานสูงถึงเกือบ 10 ล้านล้านอิเล็กตรอนโวลต์ ซึ่งเป็นระดับที่นักวิทยาศาสตร์ไม่เคยคาดคิดมาก่อน สาเหตุเกิดมาจาก ดวงอาทิตย์เกิดเหตุปะทุพลังงานรุนแรงจากการปลดปล่อยมวลโคโรนา (Coronal Mass Injection – CME) จนทำให้เกิดการแผ่รังสีครั้งใหญ่มหึมาที่ครอบคลุมถึงโลก ดวงจันทร์ และดาวอังคารในคราวเดียวกัน
:
การค้นพบปรากฏการณ์เช่นนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเตรียมพร้อมเพื่อพัฒนาโครงการสำรวจอวกาศในอนาคตของมนุษย์ เนื่องจากรังสีอันตรายจากการปะทุพลังงานรุนแรงอย่างฉับพลันของดวงอาทิตย์ได้นั่นเองครับ
:
#STKC

วันที่: 
Mon 18 September 2023
QR Code for https://www.stkc.go.th/info/%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A-10-%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%8C
แหล่งที่มา: 
https://www.bbc.com/thai/articles/clm1p4yly9yo
Hits 70 ครั้ง