ยาชนิดไหนที่จำเป็น "กินให้หมด"

ยาบางชนิดต้องกินให้หมดแม้ว่าจะอาการหายดีเป็นปกติแล้วก็ตาม ส่วนใหญ่แล้วยาที่จำเป็นต้องกินให้หมดแม้ว่าจะรู้สึกว่าหายจากอาการป่วยแล้ว จะเป็น ยาฆ่าเชื้อ และ ยาสำหรับรักษาโรคประจำตัว

ภก.ชวัลวิชญ์ เลิศตระการสกุล งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า ยาที่จำเป็นต้องกินให้หมด มีดังนี้

ยาฆ่าเชื้อ สำหรับผู้ที่ป่วยที่ได้รับยาฆ่าเชื้อกลับมารับประทานต่อที่บ้านเอง ไม่ควรหยุดยาฆ่าเชื้อเอง แม้ว่าอาการป่วยจะดีขึ้นแล้ว เพราะอาจจะทำให้เชื้อก่อโรคที่หลงเหลืออยู่ พัฒนาเป็นเชื้อดื้อยา ส่งผลให้ต้องใช้ยาที่แรงขึ้น และอาจมีผลข้างเคียงที่อันตรายต่อร่างกายในภายหลังได้

ยาสำหรับรักษาโรคประจำตัว ยาสำหรับรักษาโรคประจำตัว เป็นยาที่มีหน้าที่ควบคุมอาการ หรือป้องกันการดำเนินโรคที่แย่ลง เช่น ยาลดความดันเลือด ยาลดไขมัน และยากันชัก หากหยุดยาเองโดยที่แพทย์ไม่ได้สั่ง อาจทำให้อาการของโรคกำเริบขึ้น จนอาจทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้

จะรู้ได้อย่างไรว่าต้องกินยาชนิดไหนให้หมด ปกติแล้ว แพทย์ และเภสัชกรจะแนะนำข้อบ่งใช้ และวิธีการใช้ยาอย่างละเอียด ดังนั้น ควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษา และมีความปลอดภัยจากการใช้ยาให้มากที่สุด

วันที่: 
Thu 23 December 2021
QR Code for https://www.stkc.go.th/info/%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94
แหล่งที่มา: 
https://www.sanook.com/health/31873/
Hits 84 ครั้ง