อากาศที่อยู่รอบตัวเรา มีสมบัติอะไรบ้าง?

อากาศที่อยู่รอบตัวเรา มีสมบัติอะไรบ้าง?
:
อากาศคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราตลอดเวลา และสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลกใบนี้แ ต่อากาศนั้นมีสมบัติอะไรบ้าง มาดูไปพร้อมๆ กันเลยครับ
:
1. อากาศที่บริสุทธิ์ - จะไม่มีสี โปร่งใส และไม่มีกลิ่น
2. อากาศสัมผัสได้ - เราสามารถสัมผัสกับอากาศได้เมื่อมีลมพัดมาปะทะตัวเรา
3. อากาศประกอบด้วยก๊าซหลายชนิด - ในอากาศไม่ได้มีแค่ออกซิเจน แต่ประกอบด้วยก๊าซไนโตรเจน ออกซิเจน ไอน้ำ อาร์กอน คาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซอื่นๆ
4. อากาศมีแรงดันจากทุกทิศทุกทาง - ยกตัวอย่างเช่น การเป่าลูกโป่ง อากาศจะเข้าไปดันผิวลูกโป่งจากทุกทิศทุกทาง ทำให้ลูกโป่งขยายตัวออกได้
5. อากาศต้องการที่อยู่ - อากาศนั้นต้องการที่อยู่ เช่น การเป่าลูกโป่ง ยิ่งเป่าอากาศเข้าไปมากเท่าไร ลูกโป่งก็จะยิ่งขยายตัวมากขึ้นเท่านั้น
6. อากาศมีมวล - เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก ก็ทำให้อากาศที่อยู่บริเวณผิวโลกมีความหนาแน่นกว่าอากาศที่อยู่ในระดับความสูงขึ้นไป
7. อากาศมีการขยายตัว - อากาศจะขยายตัวเมื่อได้รับความร้อน และยิ่งขยายตัวก็จะทำให้มีความหนาแน่นน้อยกว่าปกติ
8. อากาศเป็นของไหล - อากาศจะไหลจากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงไปยังบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ
9. อากาศมีความหนาแน่น ความชื้น และระดับอุณหภูมิ
:
แม้ว่าอากาศจะมองไม่เห็นด้วยตา แต่กลับมีสมบัติและส่วนประกอบอยู่ต่างๆ มากมายเลย หวังว่าวันนี้เพื่อนๆ จะได้ทำความรู้จัก 'อากาศ' สิ่งที่อยู่รอบตัวเราตลอดเวลามากขึ้นนะครับ
:
#STKC

วันที่: 
Mon 21 November 2022
QR Code for https://www.stkc.go.th/info/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
แหล่งที่มา: 
https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/92467
Hits 75 ครั้ง