6 เช็กลิสต์ การสร้างครอบครัวที่มีความสุข

6 เช็กลิสต์ การสร้างครอบครัวที่มีความสุข
:
ถึงแม้แต่ละครอบครัวจะมีสไตล์การใช้ชีวิต หรือการอยู่ร่วมกันที่แตกต่างกัน แต่ 6 ข้อนี้จะนำไปสู่สภาพแวดล้อมและสุขภาวะที่ดีในครอบครัวได้ จะมีอะไรบ้าง เราไปดูกันเลยครับ
:
1. ทุกคนต่างเคารพกัน - ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างก็ต้องเคารพซึ่งกันและกัน มีความเป็นส่วนตัว และมีมารยาทต่อกัน
:
2. สมาชิกทุกคนมีตัวตน แสดงความคิดเห็นได้ - ทุกคนอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน ก็ควรมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ตนเองอยู่เช่นเดียวกัน
:
3. มีกฎเกณฑ์ที่ยุติธรรมและเหมาะสมกับวัย - จำเป็นต้องมีกฎหรือเงื่อนไขบางอย่างเป็นข้อกำหนดและแนวทางให้ทุกคนปฏิบัติตามหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ทำ
:
4. ตอบสนองความต้องการของทุกคนได้อย่างเหมาะสม - ทุก ๆ ความต้องการและทุก ๆ ความคิดเห็นของทุกคนในบ้าน จำเป็นต้องได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสม
:
5. ทุกคนรู้สึกปลอดภัย - ครอบครัวควรจะเป็นทั้ง Safe Zone และ Comfort Zone สำหรับเหล่าสมาชิกในบ้านทุกคน
:
6. การลงโทษที่เหมาะสมและมีการให้อภัย - เมื่อทำผิดก็ต้องถูกลงโทษอย่างเหมาะสม เพื่อให้เข้าใจว่าทำไม่ได้ และนำไปสู่การปรับปรุงตัว
:
และนี่คือ 6 ข้อที่ควรพึงกระทำต่อกัน เพื่อที่จะสร้างความสุขอย่างที่แท้จริงให้กับคนในครอบครัว หรือคนที่อาศัยร่วมกันนั่นเองครับ
:
#STKC

วันที่: 
Tue 14 November 2023
QR Code for https://www.stkc.go.th/info/6-%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82
แหล่งที่มา: 
https://www.sanook.com/campus/1415507
Hits 101 ครั้ง
หมวดหมู่ OECD: