วันสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

วันที่ ชื่อวันสำคัญ หมวดหมู่
17 August วันยกย่องแมวดำ (Black Cat Appreciation Day) มนุษยศาสตร์
19 August วันมนุษยธรรมโลก (World Humanitarian Day) มนุษยศาสตร์
23 August วันสากลเพื่อการระลึกถึงการค้าและการเลิกทาส (International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition) มนุษยศาสตร์
26 August วันสุนัขโลก (International Dog Day) มนุษยศาสตร์
28 August วันระลึกถึงการจากไปของสัตว์เลี้ยง (Rainbow Bridge Remembrance Day) มนุษยศาสตร์
30 August วันผู้สูญหายสากล (International Day of the Disappeared) มนุษยศาสตร์
03 September สุขสันต์วันเกิดโดราเอมอน มนุษยศาสตร์
05 September วันการกุศลสากล (International Day of Charity) มนุษยศาสตร์
08 September วันการรู้หนังสือสากล (International Literacy Day) มนุษยศาสตร์
10 September วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (World Suicide Prevention Day) สังคมศาสตร์

Pages