วันสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

วันที่ ชื่อวันสำคัญ หมวดหมู่
09 August วันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก (International Day Of the World’s Indigenous People) มนุษยศาสตร์
10 August วันขี้เกียจสากล (International Day of Layziness) มนุษยศาสตร์
12 August วันเยาวชนสากล (International Youth Day) สังคมศาสตร์
13 August วันคนถนัดซ้ายสากล (Left Hander's Day) มนุษยศาสตร์
17 August วันยกย่องแมวดำ (Black Cat Appreciation Day) มนุษยศาสตร์
19 August วันมนุษยธรรมโลก (World Humanitarian Day) มนุษยศาสตร์
23 August วันสากลเพื่อการระลึกถึงการค้าและการเลิกทาส (International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition) มนุษยศาสตร์
26 August วันสุนัขโลก (International Dog Day) มนุษยศาสตร์
28 August วันระลึกถึงการจากไปของสัตว์เลี้ยง (Rainbow Bridge Remembrance Day) มนุษยศาสตร์
30 August วันผู้สูญหายสากล (International Day of the Disappeared) มนุษยศาสตร์

Pages