การสังเกตการณ์ดาวพฤหัสบดีเบื้องต้น (ตอนจบ)

วันที่เผยแพร่: 
Wed 7 June 2017

เราจะเห็นอะไรบ้างเมื่อสังเกตการณ์ดาวพฤหัสบดี?
- การสังเกตแถบเมฆบนดาวพฤหัสบดี
หากต้องการสังเกตเห็นแถบเมฆพร้อมกับจุดแดงใหญ่ของดาวพฤหัสบดีแล้ว ควรใช้กล้องโทรทรรศน์ที่มีขนาดหน้ากล้องตั้งแต่ 6 นิ้วขึ้นไป และเนื่องจากดาวพฤหัสบดีหมุนรอบตัวเองเร็วมาก หากสังเกตการณ์ดาวพฤหัสบดีในเวลาต่างกัน 20-25 นาที ก็สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของจุดแดงใหญ่ได้แล้ว

ที่มา http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-article/2920-jupiter-03

QR Code for https://www.stkc.go.th/stiarticle/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%9A
Hits 408 ครั้ง