การสังเกตการณ์ดาวพฤหัสบดีเบื้องต้น (ตอนที่ 1)

วันที่เผยแพร่: 
Wed 7 June 2017

ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ ดาวเคราะห์แก๊สยักษ์ดวงนี้มีมวลประมาณ 1 ใน 1,000 เท่าของมวลดวงอาทิตย์ หรือหากเทียบกับมวลรวมของดาวเคราะห์ที่เหลือแล้ว จะมีมวลมากถึง 2.5 เท่าของมวลรวมดังกล่าว ขณะที่ตัวดาวพฤหัสบดีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าดวงอาทิตย์ราว 10 เท่า และใหญ่กว่าโลกราว 11 เท่า

ที่มา http://www.narit.or.th/index.php/astronomy-article/2904-jupiter-01

QR Code for https://www.stkc.go.th/stiarticle/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1
Hits 444 ครั้ง