ทวิตเตอร์เริ่มใช้ฟังก์ชั่นทำสัญลักษณ์กับทวีตของผู้นำประเทศที่ทำผิดกฎ

วันที่เผยแพร่: 
Tue 2 July 2019

สื่อสังคมออนไลน์ ทวิตเตอร์ ประกาศฟังก์ชั่นใหม่ที่จะนำมาใช้ในการระบุและทำเครื่องหมายในทวีตของบรรดาผู้นำประเทศที่เข้าข่ายละเมิดกฎของทวิตเตอร์ คืออาจมีเนื้อหาที่สนับสนุนความรุนแรง สนับสนุนการก่อการรา้ย หรือมุ่งเป้าทำร้ายผู้ใช้ทวิตเตอร์คนอื่นๆ

หลังจากมีการระบุและทำเครื่องหมายทวีตดังกล่าวแล้ว ทางทวิตเตอร์จะตัดสินใจต่อไปว่าจะลบทวีตนั้นทิ้งหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเนื้อหาในทวีตนั้นๆ โดยจะมีคณะทำงานพิเศษที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย นโยบายสาธารณะ และความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบทวีตของผู้นำโลกแต่ละชิ้น

ทวิตเตอร์กล่าวว่า ฟังก์ชั่นนี้จะถูกนำมาใช้กับบัญชีทวิตเตอร์ของเจ้าหน้าที่รัฐและนักการเมืองประเทศต่างๆ ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนขึ้นไป

หากทวีตของใครที่ถูกทำเครื่องหมายไว้ ทวีตนั้นจะไม่ถูกเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบค้นหาต่างๆ และผู้ที่ติดตามผู้นำคนนั้นก็จะไม่ได้ระับข้อความเตือนใดๆ ว่ามีทวีตใหม่ปรากฎ

สื่อหลายสำนักรายงานว่า ฟังก์ชั่นใหม่ของทวิตเตอร์มุ่งเป้าไปที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ที่เคยละเมิดกฎข้อบังคับของทวิตเตอร์มาแล้วหลายครั้ง ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ ให้ความเห็นต่อสถานีข่าว Fox ในวันพุธว่า ทวิตเตอร์พยายามที่จะปิดกั้นการกระจายข้อความของตน

QR Code for https://www.stkc.go.th/stiarticle/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%8E
Hits 14 ครั้ง