โครงสร้างรางรถไฟแบบใหม่เพื่อลดการเกิดเสียงดังขณะวิ่ง

วันที่เผยแพร่: 
Mon 15 May 2017

โครงการ QUIET-TRACK ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสหภาพยุโรปได้คิดค้นระบบเพื่อลดการเกิดเสียงดังขณะรถไฟวิ่ง และระบบตรวจสอบรางรถไฟ ซึ่งได้ถูกพิสูจน์แล้วว่าเป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่าและคุ้มค่ากับประสิทธิภาพที่ได้รับเพื่อที่ภาครัฐจะสามารถนำไปใช้ในการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ

ที่มา วารสารข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2559
http://www.thaiscience.eu/uploads/journal_20170130124340-pdf.pdf

QR Code for https://www.stkc.go.th/stiarticle/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87
Hits 392 ครั้ง