นิวเคลียร์กับทางการแพทย์และสาธารณะสุข

ปีงบประมาณ: 
2560
ชุดความรู้: 

การใช้นิวเคลียร์ด้านการแพทย์และสาธารณะสุข มีความสำคัญเช่น การวินิจฉัยที่ถูกต้อง และการรักษาที่เหมาะสม