วัยรุ่นสี่สหาย ตะลุยโลกของฮอร์โมน ตอนที่ 4 เครื่องดื่มมหัศจรรย์